Λογιστικό Γραφείο Γιώργου Λαμπράκη

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα.

Προφιλ

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Στόχος

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά και περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη. Προσαρμοζόμαστε στις προκλήσεις κάθε εποχής και αποτελούμε τον ιδανικό σύμμαχο, στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αντεπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες προκύψουν.

Ready to Get Started?

We are a team of 15 specialists devoted to assisting individuals, small businesses to larger ones operating in a variety of industries to help them make the most of their money and investments. We have been in business for more than 20 years and the experiences gained are but a call away for our clients.

Λογιστικές Υπηρεσιές

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη φορολογική πληροφόρηση.

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.
Έγκυρη και ποιοτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Σε ένα ευµετάβλητο και σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε την δική σας στρατηγική.

ONLINE Ραντεβού

Αγίου Τρύφωνος 25, 71601, Ηράκλειο Κρήτης

2810341718 , 2810341719

6970805209 , 6941682618

2810341720

}

Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 – 16:00

Τρίτη – Πέμπτη 18:00 – 20:00